Werk & Uitleg

De mogelijkheden

Bij Werk & Uitleg kunnen we de volgende mogelijkheden aanbieden.

Arbeidsonderzoek

Een arbeidsonderzoek is een traject dat ongeveer drie maanden in beslag neemt waarbij de deelnemer minimaal twee dagdelen aanwezig is in de werkplaats. Dit onderzoek resulteert in een heldere rapportage en een eindgesprek waarin alle betrokkenen aanwezig zijn. In deze rapportage worden antwoorden gegeven op de volgende vragen:

 • Welk soort werk past bij uw cliënt?
 • Welke werkinhoud?
 • Welke werkomstandigheden?
 • Welke werkbelasting?
 • Welke opleidingsmogelijkheden?

Een vervolg traject bij Werk & Uitleg is dan een mogelijkheid om zo effectief invulling te geven aan de conclusies van de eindrapportage.

Activering

Het kan soms nodig zijn om, voordat uw cliënt werkelijk weer aan het werk kan gaan, een periode van gewenning in te lassen. Mensen die langere tijd niet meer gewerkt hebben kunnen moeite hebben met het nieuwe ritme. Ook zelfvertrouwen moet soms weer opgebouwd worden. Bij Werk & Uitleg hebben we een veilige omgeving waarin de deelnemer zelf de regie heeft over zijn herstel. We sluiten aan bij de hulpvraag. Meer informatie over PTSS.

Dagbesteding

Doel van dagbesteding is de deelnemer zinvolle activiteiten te bieden in de vorm van werken in onze werkplaats. Werk waar je ook weer met voldoening op terugkijkt. Dagbesteding geeft structuur in het dagritme, zelfvertrouwen, sociale contacten en een plaats om de eigen talenten te ontdekken en in te zetten. De cliënt kan rekenen op een periode waarin hij of zij actief ondersteund wordt en waarin ook aandacht kan zijn voor eventuele aanvullende leerdoelen. Werk & Uitleg houdt altijd contact met u als verwijzer. Voor mensen met PTSS kunt u op de PTSS pagina meer informatie vinden.

Training werknemersvaardigheden

Mensen die wat langer zonder (betaald) werk zijn hebben vaak moeite weer te wennen aan een nieuwe werksituatie. Ook kan een medische en/of psychische beperking tot gevolg hebben dat een cliënt moeilijk mee kan op de werkplek. Bij Werk & Uitleg wordt een werkplek gecreëerd waaraan de cliënt wel kan voldoen. Zo wordt er weer zelfvertrouwen opgebouwd. U kunt bij werknemersvaardigheden denken aan:

 • Op tijd komen
 • Omgaan met collega’s en leidinggevende
 • Structuur aanbreng in de eigen werktaak, werktempo
 • Kunnen omgaan met werkdruk
 • Concentratie
 • Trainen van de motoriek
 • Communicatie
 • Praktische vaardigheden