Werk & Uitleg

De mogelijkheden

Bij Werk & Uitleg kunnen we de volgende mogelijkheden aanbieden.

Arbeidsonderzoek

Een arbeidsonderzoek is een traject dat ongeveer drie maanden in beslag neemt waarbij de deelnemer minimaal twee dagdelen aanwezig is in de werkplaats. Dit onderzoek resulteert in een heldere rapportage en een eindgesprek waarin alle betrokkenen aanwezig zijn. In deze rapportage worden antwoorden gegeven op de volgende vragen:

 • Welk soort werk past bij uw cliënt?
 • Welke werkinhoud?
 • Welke werkomstandigheden?
 • Welke werkbelasting?
 • Welke opleidingsmogelijkheden?

Een vervolg traject bij Werk & Uitleg is dan een mogelijkheid om zo effectief invulling te geven aan de conclusies van de eindrapportage.

Activering

Het kan soms nodig zijn om, voordat uw cliënt werkelijk weer aan het werk kan gaan, een periode van gewenning in te lassen. Mensen die langere tijd niet meer gewerkt hebben kunnen een eigen dagritme hebben dat niet past bij reguliere werktijden. Ook het weer hebben van collega’s kan soms een struikelblok zijn. Bij Werk & Uitleg is er een sociaal vriendelijke omgeving en de werkdruk kan geheel aan de cliënt worden aangepast. In overleg kunnen het aantal dagdelen bijvoorbeeld langzaam worden opgevoerd. De kans dat uw cliënt na een succesvolle sollicitatie ook daadwerkelijk aan de slag blijft is daarmee veel groter.

Dagbesteding

Doel van dagbesteding is de deelnemer zinvolle activiteiten te bieden in de vorm van werken in onze werkplaats. Werk waar je ook weer met voldoening op terugkijkt. Dagbesteding geeft structuur in het dagritme, zelfvertrouwen, sociale contacten en een plaats om de eigen talenten te ontdekken en in te zetten. De cliënt kan rekenen op een periode waarin hij of zij actief ondersteund wordt en waarin ook aandacht kan zijn voor eventuele aanvullende leerdoelen. Werk & Uitleg houdt altijd contact met u als verwijzer.

Training werknemersvaardigheden

Mensen die wat langer zonder (betaald) werk zijn hebben vaak moeite weer te wennen aan een nieuwe werksituatie. Ook kan een medische en/of psychische beperking tot gevolg hebben dat een cliënt moeilijk mee kan op de werkplek. Bij Werk & Uitleg wordt een werkplek gecreëerd waaraan de cliënt wel kan voldoen. Zo wordt er weer zelfvertrouwen opgebouwd. U kunt bij werknemersvaardigheden denken aan:

 • Op tijd komen
 • Omgaan met collega’s en leidinggevende
 • Structuur aanbreng in de eigen werktaak, werktempo
 • Kunnen omgaan met werkdruk
 • Concentratie
 • Trainen van de motoriek
 • Communicatie
 • Praktische vaardigheden