Werk & Uitleg

Voor verwijzers

  • Meer resultaat door persoonlijke aandacht
  • Kleinschalig, groepsgrootte maximaal 5 personen
  • Rustige en overzichtelijk werkplaats
  • Professionele begeleiders
  • Individuele begeleiding is ook mogelijk
  • Tussentijds overleg met verwijzer
  • Eindevaluatie en rapportage