Visie

Werk & Uitleg is gericht op reïntegratie en dagbesteding. Dit betekent dat je bij ons aan de slag gaat in de houtwerkplaats. Voor ieder mens is er een plaats waar hij zijn talenten in kan zetten. Soms is het even zoeken naar de mogelijkheden omdat door ziekte, een burnout, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid hiertoe geen kans is geweest.

We geloven vooral in persoonlijke aandacht. Ieder mens is anders, kent zijn eigen geschiedenis, talenten en beperkingen. Wij hebben oog voor de eigen weg die iedereen gaat en kijken hoe we daar zo optimaal mogelijk bij aan kunnen sluiten. Dat doen we door de activiteiten in de werkplaats zoveel mogelijk op de persoon aan te passen. Maar we doen dat ook door zo reëel mogelijk te kijken naar de toekomst en de kans op passend werk. Dit kan zijn: al of niet begeleid, betaald of vrijwilligers werk.

Begeleiders

De houtwerkplaats wordt geleid door Frank de Beer. Hij is industrieel ontwerper en psycho- sociaal werker. Hij heeft ruime ervaring met houtbewerking. Als psycho- sociaal werker heeft hij jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in de thuissituatie en in de werkplaats.

Carolina Janssen is bedrijfsmaatschappelijk werkster en loopbaanbegeleidster en heeft vele jaren ervaring in het bedrijfsleven. Binnen Werk & Uitleg is zij degene die de gesprekken voert om zicht te krijgen op wat jouw passende plek in de maatschappij is.

Ko de Beer is als freelancer betrokken bij Werk & Uitleg. Hij heeft ervaring in het begeleiden van jongeren. Hij zet zijn interesses voor techniek, muziek en hout in voor de jongvolwasse deelnemers in de werkplaats.